Müşfiq-Abşeron 220 kW yüksək gərginlikli elektrik hava xəttinin çəkilişi

İş növlərinin təsviri:
- metal dirəklərin hazırlanması - 76 ədəd
- 1028,545 t;
- dəmir-beton özüllərin və rigellərin hazırlanması
- 320 ədəd - 607,08 m3;
- alüminium məftil və trosun tədarükü və çatdırılması - 290,55 t; Layihə 2001-ci ildən 2002-ci ilədək işlənib hazırlanırdı.