Almalı qəsəbəsində (Qazaxıstan Respublikası) yaşayış binasının inşası. Dayaqların quraşdırma işləri

İş növlərinin təsviri:
- aşağıdakı diametrli qazma-doldurma dayaqlarının hazırlanması:
1000 mm- 3200 uzununa ölçülən metr,
800 mm - 3780 uzununa ölçülən metr,
600 mm- 3700 uzununa ölçülən metr.
Layihə 2006-cı ildən 2007-ci ilədək işlənib hazırlanır.