Səngəçal terminalında bərə üçün keçid

Işlərin ümumi təsviri
- sahil dirəyinin tikintisi;
- 1 №-li yanalma qurğusunun tikintisi;
- 2 №-li yanalma qurğusunun tikintisi;
- yanalma qurğuları arasında köməkçi estakadasının inşası.

Layihə 2005-ci ildə istismara verilmişdir.