Azərbaycan Respublikasının Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində sel sularından mühafizə ilə bağlı tədbirlər

Ümumi məlumatlar:
1. Qax rayonunun ərazisində aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir:
- dayaq divarları ucaldılmışdır:
- Qurmuq çayında- uzunluğu 2690 m;
butbetonun həcmi 35992,2 m3;
- Qum çayında - 70 m; butbetonun həcmi 937 m3;
- Qaşqa çayında - 710 m; beton işlər 7455 m3;
- Qanıx çayında sahil bərkitmə işləri, uzunluğu 2100 metr,
daşdan - 58379m3 və gilçədən-12600 m3.

2. Zaqatala rayonunun ərazisində aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- dayaq divarları ucaldılmışdır:
- Muxax çayında uzunluğu 2000 m; betonun həcmi 21000 m3;
- Talaçay çayı - 1500 m; betonun həcmi 15750 m3;
- Katexçay çayı - 238 m; butbeton işləri 3184,4 m3;
- Qanıx çayında sahil bərkitmə işləri, uzunluğu 2100 metr,
daşdan 34310m3 və gilçәdәn 12600 m3.

3. Balakən rayonunun ərazisində aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- dayaq divarları ucaldılmışdır:
- Mazım çayında uzunluğu 714 m; butbetonunun həcmi 9553,4 m3;
- Balakən çayında - 1260 m; butbetonunun həcmi 16858,8 m3;
- Katex çayında - 2360 m; beton işləri 30239 m3
Layihə 2006-cı ildən işlənib hazırlanır. Başa çatma tarixi – 2008-ci il.