Böyük İpək Yolunun «Şimal-Cənub» dəhlizinin bir hissəsi olan Bakı-Samur avtomobil yolunun km 28 – 89-da körpü və yolötürücü

Sifarişçi: Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi

Baş podratçı: Todini Group

Məsləhətçi: TEMELSU International Engineering Services

Layihəyə dəmir-beton qabaqcadan gərginləşdirilmiş monolit aşırım qurğusundan istifadə etməklə ümumi uzunluğu 152,63 m olan 2 körpünün və ümumi uzunluğu 378,03 m olan 9 yolötürücüsünün tikintisi daxildir.