Ələt-Hacıqabul avtomobil yolunun tikintisi

Uzunluğu 20 km; Texniki kateqoriya- I;

Yerinə yetirilmiş işlər:
Miqdarı: Г - 15,0 + 1,5 + 15 + 2 х 0,75 qabaritli 3 körpü,
uzunluğu 150 m.
22 süni qurğu;
(Torpaqla) tökmə 1,4 mln/m3; qazma 0,202 mln/m3;
əsasın üst layıı 0,118 mln/m3;
əsasın alt layı 0,105 mln/m3;
asfaltbeton örtük 150 000 m2;
yol örtüyünün frezerlənməsi 145 000 m2;
əsasın düzəldilməsi «soyuq resayklinq» - 260 000 m2;