Lenin bəndinin mövcud sahəsinin və Kazanka çayı üzərindəki körpünün yenidən qurulması

Qurğu aşağıdakı konstruksiyalardan ibarətdir:
Trassa 1 - 45+82+45+52,15+51,85 L=281,60m.
Ramp 1 - 37+37м, L=75,45 m.
Ramp 2 - 45+79,5+43м, L=172,85 m.
Aşırım qurğusu sonradan gərginləşdirilmiş monolit dəmir beton tirdən ibarətdir. Tikinti zamanı nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmamışdir.