Tankova küçəsindən Puşkin (4,8 km) küçəsinin ərazisinə kimi maşın yolunun tikilməsi

Ərazi 1 – Tankov dairesi ilə birləşməsini nəzərə alaraq, Orenburg yolu və Fermskiy şosesinin kəsişməsində nəqliyyat qovşağı.

Yolötürücü “Tankov dairəsi” qovşağında lahiyələndirilmişdir və nəqliyyatın maneəsiz hərəkətini təmin edir. Yolötürücü radiusu 100 m olaraq əyri yerləşir. Əyrilik genişlənmə ilə gedir. Yolötürücü dəmir beton monolit bütov konstruksiyadı.

Yolötürücü sxemi – 24+2х30+35+3х30+24m
Yolötürücünün tam sxemi – 235,60m
Qabaritlər – Q – 9,50÷12,50