Böyük Kazan dairəsi (26.9 km)

Ərazi 4 – Kazan şəhərində Amirxan – Yamaşeva prospektlərinin kəsişməsində nəqliyyat qovşağı.

Yolötürücünün tikinti aşırımı öncədən gərginləşdirilmiş d/b monolit tir tipində qəbul olunub.

Üst keçid sxemi - 5х42,0m
Yolötrücünün ümumi uzunluğu – 211,40m
Qabarit – Q – 2х(10,50+2,10)