Zdvij çayı üzərindən körpünün tikintisi km 51+845,08

Zdvij çayı üzərindən körpünün tikintisi km 51+845,08

km 51 + 845,08 hissəsində avtomobil yolu körpüsünün işçi layihəsi “M-07 Kiyev-Kovel-Yaqodin avtomobil yolunun km 30 + 600 - km 64 + 000 hissəsinin Kiyev vilayəti çərçivələrində əsaslı təmiri “ layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihədə Zdvij çayı üzərindən körpü keçidinin tikintisi təklif edilir.

Layihənin təsviri:
Körpünün aşırım qurğusu.
Körpünün sxemi 32,5m + 36,0m + 32,5m
Körpünün qabariti Q – 10,5 + 2х1,50m

Körpünün aşırım qurğusu monolit əvvəlcədən gərginləşdirilmiş dəmir beton tirdən qəbul edilmişdir.
Kənar dayaqlar qazma-doldurma svay özülündə D=1000 mm layihələndirilmişdir və rigel, şkaf divarı, qanadlardan ibarətdir.
Orta dayaqlar qazma-doldurma svay özülündə D=1000 mm layihələndirilmişdir və monolit d/b massiv gövdə və rostverqdən ibarətdir.