Qax rayonu İlisu kəndinin mühafizəsi tədbirləri. İlisu kəndində Hamam çayı üzərində körpü keçidi, Azərbaycan

Sifarişçi:Azerbaycan Respublikası «Meliorasiya və Su Təsərrüfatı» ASC

Körpü İlisu kəndi yaxınlığında Hamam-çay çayı üzərində yerləşir. Hamam-çay çayı Kürmük çayının qoludur və dağ çayları sinfinə aiddir.
Körpünün aşırım qurğusu metal tağ üzərində yuxarı gedişli kimi qəbul edilib.
Körpünün sxemi - 1x56,0 m
Körpünün tam uzunluğu - 80,5 м
Tirin tam eni - 8,5 m