Baki Metropolİtenİnİn tİkİntİsİnİn 5 mərhələsİ

Sifarişçi: «АZƏRTUNELMETROTIKINTI» ASC  1.”Avtovağzal” “B1” stansiyasının «Avtovağzal» - «М.Əcəmi – 2»»В-2» mənzilinin tikintisi
1.1 “Avtovağzal” stansiyasında tunel qazma kompleksi üçün giriş kamerasının tikintisi
Layihənin təsviri:
Giriş kamerasının ölçüləri: uzunluğu– 120,00 m, eni – 24,0 m, dərinliyi – 18,0 m. Tunel qazma kompleksi üçün giriş kamerasının tikintisi üçün çala-kamera divarlarının qazma-doldurma svaylardan ibarət divar-anker sistemilə bərkidilməsi yerinə yetirilmişdir
D=800 mm, uzunluğu 17-25 mm
D=650 мм, uzunluğu 18-22 mm
Суммарная длина свай:
D-800mm-l=22149m/981əd.
D-650mm-l=4468m/214əd.
Ankerlərin uzunluğu 18м÷26m
Qazma işləri – 51840 m3 
1.2 “avtovağzal-memar əcəmi-2” tikinti sahəsində keçid tunelinin tikintisi   tunelin uzunluğu L=1852 m  tunelin diametri D=6,0 m  tunelin qazması ROBBINS, d=6,0m tunel qazma kompleksi vasitəsilə yerinə yetirilmişdir
2.«М.Əcəmi – 2» stansiyasının və «М.Əcəmi-2» (В-3) mənzilinin tikintisi 2.1. «М.Əcəmi-2» (В-2) stansiyasının dəmir beton konstruksiyalarının tikintisi layihənin təsviri:
Stansiyanın ölçüləri: uzunluğu – 170 m, eni – 26,0 m, dərinliyi – 36,0 m. Torpaq işləri: 119913 m3 svay işləri: Ø650-52 əd./Ø530-75 əd./ L=1836 m. Dəmir beton divarların “diafraqm divar” üsulu ilə tikintisi ölçülər: uzunluq -170,0 m / P=392 p.M. En -26,0 m qoyma dərinliyi.H=46-58 m divarların qalınlığı – 1200-1500 mm
Divar betonunun həcmi = 31531,0 m3 2.2. “B-2” stansiyasının mərtəbələrarası örtük tavalarının tikintisi
torpaq işləri – 68153 m3
Beton – 15765 m3 
2.3. “Memar əcəmi-2” – “B-3” (papanin) keçid tunelinin tikintisi  tunelinin uzunluğu L=1596 m tunelin diametri D=6,0 m  2.4.Diafraqm divar 170х30 m
Qoyma dərinliyi = 40-54 m
P=400 m
3. “B-3” stansiyasının və “B-3” – “B-4” mənzilinin tikintisi 
3.1 “B-3” stansiyasının dəmir beton divarlarının “diafraqm divar” üsulu ilə tikintisi  
Stansiyanın uzunluğu – 361 m
Eni – 22 m
Dərinliyi – 25-31 м
Divarların qalınlığı – 1,2 м
Р=766 м
Divar betonunun həcmi – 37150 м3
Torpaq işlərinin həcmi – 51860 м3
3.2 «В-3» - «В-4» mənzilinin tikintisi
Tunelinin uzunluğu – 600 м (hazırda tikilmiş)
Tunelin diametri D = 6,0 м
4. «В-4» stansiyasının tikintisi 
4.1 “B-4” stansiyasının dəmir beton divarlarının “diafraqm divar” üsulu ilə tikintisi
 Stansiyanın uzunluğu – 170 м
Eni – 30 м
Dərinliyi – 38-40 м
Divarların qalınlığı – 1,5 м
Р=400 м
Divar betonunun həcmi – 25668 м3
Torpaq işlərinin həcmi – 18860 м3