Astara rayonunda dəniz limanının tikintisi

Sifarişçi: "Vaşinqton İnternational, İNC" şirkəti

1. Şimal (L = 419 m) və Cənub (L =307 m) bəndlərinin tikintisi.
2. 1 və 2 saylı yanalma pirslərinin tikintisi:
- svayların hazırlanması, çalınması və betonlanması;
- dəmir-beon tavaların hazırlanması və quraşdırılması.
3. Şimal və Cənub bəndlərin bərkidilməsi:
- ağırlığı 100-300kq olan daşların nəql edilməsi və boşaldılması;
- dalğalı sahələrdə d/b qeksaleqlərin hazırlanması və düzülməsi.
4. Giriş kanalının və akvatoriyanın dəmir-beton dərinləşdirmə işləri.
5. Katerin boşaldılması üçün maili meydançanın tikintisi.
6. Ərazinin və bəndlərin üst hissəsinin asfaltlanması.
7. Elektrik qüvvəsi ilə təchiz etmə.
8. Su təchizatı.
Obyekt 2005-ci ildə istismara verilmişdir.