Zaqatala rayonu ərazisində Talaçay üzərində avtomobil yolu körpüsü

Sifarişçi: Azerbaycan Respublikası «Meliorasiya və Su Təsərrüfatı» ASC

Aşırım qurğusu yuharı gedişli metal ferma şəklində tikilmişdir.

Körpünün ümumi uzunluğu - L=189,0 m
Körpünün sxemi - 6х30,0 m
Körpünün qabariti - Г-6,0 m