Xanarx kanalının tikintisi

Sifarişçi:Azerbaycan Respublikası «Meliorasiya və Su Təsərrüfatı» ASC

Sözügedən layihənin əsas məqsədi respublikanın Xaçmaz, Şabran və Qusar rayonlarındakı ümumi sahəsi 62547 hektar olan kənd təsərrüfatı ərazilərinin suvarılmasından ibarət idi. Samur-Abşeron kanalının təmiri zamanı obyekt həmçinin sutullayıcı kanal rolunda çıxış edəcək.

Fiziki ölçüləri barədə məlumatlar:
Ümumi uzunluğu - 67,2 km.

Texniki göstəriciləri:
- torpaq işləri 3 900 000 m3;
- beton işləri 200 000 m3;
- 11 böyük akveduklar daxil olmaqla tikililərin inşası:
(Qusarçay - 137,52 m; Mazarçay- 118 m,
Qudyalçay - 241,10 m, Ağçay- 130 m, Qaraçay- 164 m, Caqadjukçay - 255 m, Vəlvələçay- 327,9 m,
Şabrançay - 92 m).
- avtomobil yollarındakı körpülər - 11 ədəd, ölçüsü - 8+2х1,0, ümumi uzunluğu 700 m,
- kiçik körpülər - 22 ədəd, ölçüsü Г- 5,0+2х0,7, ümumi uzunluğu 330 m;
- piyada körpüləri 13 ədəd;
- yeraltı keçidlər 11 ədəd;
- suburaxan borular 25 ədəd;
- tənzimləyicilər 2 ədəd;
- suyu kənara axıdan tikililər 14 ədəd.;
- kiçik akveduklar 85 ədəd.

Tikintinin başlanma tarixi - 2003-ci il

Tikinti müddəti - 3 il