Şahdəniz layihəsi. Zığ qəsəbəsində ağır mülki işlər

Sifarişçi: BP şirkəti

“Şahdəniz” sahəsində ümumi mülki inşaat işlərində korporasiya Zığ-3 və Zığ-4 meydançalarının modernlәşdirilmәsini başa çatdırmışdır. Layihə çərçivəsində korporasiya diametri 1720 mm və uzunluğu 29 metr olan paya-borularının yanalma körpülərinin özülünə batırılmaqla və metal şpuntu torpağa vurma üçün nadir vibrasiya maşınından istifadə etməklə yerə batırmaqla böyük yanalma körpü divarının tikintisini həyata keçirmişdir.

İşlərin ümumi təsviri:
- diametri 1,72 metrədək, uzunluğu 15 metr olan boruşəkilli metal payaların vurulması;
- yeni yanalma körpü divarının tikintisi;
- platformanın ayaqları üçün “Strongpoint” dəmir-beton təməllərinin tikintisi;
- böyük həcmdə torpağın doldurulması və dənizə əks istiqamətdə torpağın doldurulması.