Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri layihəsi. Yevlax rayonunda PSA2 nasos stansiyasının tikintisi

İşlərin ümumi təsviri:
- С-1 toplayıcı drenaj üzərində boruşəkilli keçidlərin tikintisi üzrə işlər;
- uzunluğu 5200 metr olan C-1 toplayıcı drenajın təmizlənməsi və bərpası üzrə işlər;
- BTC boru kəmərinin nasos stansiyasının perimetri boyunca qrunt sularından mühafizə üçün qapalı drenajların tikintisi üzrə işlər;
- BKK boyunca kanalın bərpası;
- D-1 qapalı drenajın tikintisi üzrə işçilər. L=900 m.