RF sərhədi (Samaraya) – Şımkent a/yolunun 2231 km-dən “Xorqos-Almatı-Şımkent – Özbəkistan Respublikası sərhədi” a/yolunun 674 km

Sifarişçi: "Qazaxıstan Respublikası Nəqliyyat və Rabitə Nazirliyinin Avtomobil Yolları Komitəsinin Çənub Qazaxıstan Oblast Departamenti" Dövlət müəssisəsi

Bu layihə üzrə uzunlugu 36,5 km olan I dərəcəli sementbeton örtüklü avtomobil yolunun tikintisi nə yetirilmişdir. Buraya ümumi uzunluğu 124,4 m olan 2 körpü və ümumi uzunluğu 334,548 m olan yolötürücüsünü tikintisi də daxil idi.