Bakı şəhərində İstilik Elektrik Stansiyası-1-in avadanlığı üçün özülün tikintisi

İş növlərinin təsviri:
- monolit dəmir-beton özüllərinin tikintisi;
- boru platformasının, içməli su çəninin və süzgəc rezervuarının altı üçün metal konstruksiyaların quraşdırılması;
- qum-şırnağı ilə təmizləmə və xüsusi boya ilə boyama;
- asfalt beton işləri;
- yol işləri;
- giriş-çıxış yolları. Layihə 2004-cü ildə istismara verilmişdir.