“RF sərhədi (Samara istiqaməti) – Şımkent” respublika əhəmiyyətli avtomobil yolunun 1807-1837 km hissəsinin yenidən qurulması

Sifarişçi: "Qazaxıstan Respublikası Nəqliyyat və Rabitə Nazirliyinin Avtomobil Yolları Komitəsinin Çənub Qazaxıstan Oblast Departamenti" Dövlət müəssisəsi

Bu layihə üzrə uzunlugu 30 km olan sementbeton örtüklü avtomobil yolunun tikintisi nə yetirilmişdir. Buraya ümumi uzunluğu 520,154 m olan 4 körpü və ümumi uzunluğu 624,736 m olan yolötürücüsünü tikintisi də daxil idi.