CPT sınaq

Penetrometin CPT qurğusu maksimal itələyici gücü 200kN olan bütün növ sınaqlar üçün yararlıdır, misal üçün:
- Dişli mıxlı elektrik CPTU sınağı
- Adi elektrik CFI konuslu CPT elektrik sınağı
- Yayılan güc sınağı (dişli mıx tədbiqi ilə)
- 3 oxlu seysmik adapterli seysmik SCPT(U) sınağı
- Verilənlərin avtomatlaşdırılmış CPT daxil edilməsi ilə kəsilməz və kəsilən mexaniki CPT sınaq
- CPT göstəricilərinin avtomatlaşdırılmış daxil edilməsi ilə kəsilməz və kəsilən mexaniki CPT sınaq
- CPT göstəricilərinin əl ilə daxil edilməsi ilə kəsilməz və kəsilən mexaniki CPT sınaq
Bütün CPT sınaqlar yerli və beynəlxalq standartlara əsasən yerinə yetiriləcəkdir.