Tikinti laboratoriyası

Tikinti laboratoriyası tikinti materialları və məhsulların keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün bütün lazımi müasir avadanlıqla təmin olunub, o cümlədən:

- dəmirbeton;
- asfaltbeton;
- qruntların fiziki-mexaniki və kimyəvi xassələri;
- qaynaq işləri;
- boya işləri;
- bütün növ svayların sınaqdan keçirilməsi.