Yığma dəmir-beton və beton konstruksiyaların istehsalı üzrə zavod

Fıliz olmayan materialların istehsalı üzrə karxana:
- qum;
- çınqıl
Asfaltbeton qarışığının hazırlanması üçün LINTEC asfaltbeton zavodu

Xırdalan istehalat bazasında istehsal olunan konstruksiyalar:
 1  Dəmirbeton boru d=0,6 m L=1,5 m
 2  Dəmirbeton boru d=1,2 m L=2,5 m
 3  Dəmirbeton boru d=1,5 m L=2,5 m
4 Dəmirbeton boru d=2,0 m L=2,5 m
 5  Dəmirbeton tübinqlər
 6  Trapes şəkilli dəmirbeton tir (balka) L=18,0m h=0,8m
 7 Üzlük plitələr (tametlər)
 8 Bordür (şəki daşı) 30x20x100 sm
 9 Bordür (şəki daşı) 20x10x100 sm