“Evrascon” ASC 50 min işəgötürən arasında işçi sayına görə liderdir